آیا ما واقعی هستیم؟ و س questionsالات دیگر فیزیک


آیا ما در کامپیوتر موجودی بالاتر زندگی می کنیم؟ تحقیقات پیشرفته می تواند به ما بگوید


منبع: khabar-dirooz.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*