که مقدار مشخص (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کند. محرکه: به طور کلی نیروی محرکه دوزینگ پمپ ها، یک الکتروموتور جریان متناوب AC دور اثبات می باشد. معمولا الکتروموتور همین پمپ ها اهمیت کلاس حفاظتی IP55 به جهت جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت است. اهمیت خلاصی های آزاد تری می باشند، قطعات آن ها به یکدیگر تماس و مالشی دوزینگ پمپ خارجی ندارند. بعضا از دوزینگ پمپ ها از سیستم کنترل سرعت برای در دست گرفتن میزان دبی خروجی استعمال می نمایند حال آنکه بعضی دیگر اصلی امکان تهیه ارتفاع تضارب و چک ولو های ورودی و خروجی برای کنترل میزان جریان و دبی می باشند. ﻫ – کوپلینگ ها: کوپلینگ ها برای انتقال بدور و گشتاور از اتومبیل محر ک به ماشین متحرک به کارمیروند.وظیفه ی دیگر کوپلینگ از بین بردن نا نیز محوری ،انتقال بارهای محوری مابین دو خودرو و تنظیم شافت های محرک و متحرک در مقابل سائیدگی می باشد. تقسیم بندی پمپ ها: گونه بندی های متفاوتی از پمپ ها بر حسب گزینه کاربرد ,جنس مواد تشکیل دهنده آن‌ها ,مایعی که پمپ می کند ,حتی وضعیتی که نصب می شود و غیره به عمل آمده میباشد همانند : پمپ های شیمیایی ,پمپ های پلا ستیکی ,پمپ های عمودی یا افقی ,تغذیه بویلر ها , پمپ های تمامی کاره , چاه عمیق پالایشگاهی , distillate,condensate پمپ های خلا , پمپ های فاضلابی, تعمیر دوزینگ پمپ slarry وغیره. دوزینگ پمپ ها را می اقتدار از حیث مورد ها متفاوتی جور بندی کرد. برای تغییر و تحول در دبی میتونیم تعداد سیکل های رفت و برگشتی را اندک یا این که فراوان کنیم تا به دبی مورد لحاظ برسیم. 2) در پمپ های دینامیک انرژي افزوده شده نخست به شتاب تبدیل شده و آن گاه در حلزون و سر انجام در دیفیوزر به فشار تبدیل می شود در حالی که در پمپ ها ی جا به جایی انرژي مورد لحاظ مستقیما به فشار تبدیل می شود . 3) در پمپ های دینامیک انرژي به طور پیوسته و فارغ از انقطاع به مایع افزوده می شود در صورتی که در پمپ های جابجایی انرژي درریود های معینی به مایع تزریق می شود . ب – حلقه های سایشی :تنها نقطه ای که پوسته و پروانه به تیتر اجزای دورانی و ثابت باهم در در تماس قرارمیگیرندمحل رینگهای سایش است.ممکن هست که پمپ به عوارض متعدد دچارارتعاش شود. در پمپ های آویخته از یک سر شافت آن یاتاقانی که به پروانه نزدیکترباشد رااین بورد و دورتری را اوت بورد گویند. در صورتی که بدور کارایی آن فراتر از او‌لین دور بحرانی قرار گیرد آن را شافت انعطاف پذیر گویند. اما یاتاقان های محوری در عین اکنون توشه شعاعی را نیزتحمل میکنند.یاتاقان های مابین کوپلینگ و پمپ را همین بوردویاتاقان های سمت دیگر را اوت بورد گویند.