آرام باشید – دانشمند آمریکایی


تاکتیکهایی که هرکسی می تواند به راحتی از آنها برای کنترل واکنش خود در برابر شرایط شدید زندگی استفاده کند


منبع: khabar-dirooz.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*