آتشفشان Kilauea هاوایی با فواره های چشمگیر گدازه فوران می کنداین یکی از چشمگیرترین فعالیت ها از زمان فرو ریختن کف یکی از دهانه های آن در سال 2018 است.

– اطلاعات بیشتر را در ScientificAmerican.com بخوانید


منبع: khabar-dirooz.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*