[ad_1]

این یکی از چشمگیرترین فعالیت ها از زمان فرو ریختن کف یکی از دهانه های آن در سال 2018 است.

– اطلاعات بیشتر را در ScientificAmerican.com بخوانید

[ad_2]

منبع: khabar-dirooz.ir